Untitled Document
 
Untitled Document SPECIAL PROMOTION สมัครเรียนคอร์สสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติเรียนตลอดปีจ่ายเพียง 13,000 บาท กลุ่มละไม่เกิน 6 คน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-9210124 !!!
การศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

     การศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย คือ ประสบการณ์การเรียนที่มีคุณค่า ซึ่งผู้เรียนจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง

     ศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อ AEA มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลายในทุกเมืองหลักของประเทศออสเตรเลียโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งทางสถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อจัดหาสถาบันสอนภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดการเรื่องใบสมัครเข้าเรียน วีซ่า ที่พัก และตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ ทางเรามีสถาบันการศึกษาให้เลือกกว่า 100 แห่งในออสเตรเลีย ดังนั้นเราจึงมีหลากหลายหลักสูตรที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้รับรายชื่อของสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกสถาบันการศึกษาที่สนใจและมีความเกี่ยวข้องกับสายการเรียนของตนเองได้ โดยทาง AEA จะทำการทดสอบเพื่อหาสถาบันที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เรียนมากที่สุด หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อโดยตรงกับทางสถาบัน

การให้บริการของศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อ AEA
     ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
     จัดหาสถาบันสอนภาษาชั้นนำทั้งหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวในประเทศออสเตรเลีย
     จัดการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย
     การจัดการเกี่ยวกับที่พักตามความต้องการของผู้เรียน
     การจัดการเกี่ยวกับการขอวีซ่า ทั้งวีซ่าระยะสั้นและระยะยาว
     มีสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 100 แห่งให้เลือกเรียน
Untitled Document
Copyritght © 2007 Australian English AcademyAustralian English Academy (AEA)
8/288 Rattana Village, Bangrakpattana Bangbuathong, Nonthaburi 11110
Tel : 02-9210124 Fax : 02-9212750 Mobile : 086-5703045
E-mail :minthikan@hotmail.com